poniedziałek, 12 maja 2014

" ZŁOTY " zamiast " LECHA "


Złoty pojawił się po raz pierwszy jako moneta w 1663 r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku złoty został wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1924. W wyniku reformy pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego zastąpił zdewaluowaną markę polską - walutę Królestwa Polskiego (regencyjnego). Wśród proponowanych nazw nowej waluty II Rzeczypospolitej " lech " , " pol " i " złoty ". Ostatecznie wybrano nazwę złoty, która odwoływała się do historycznej jednostki monetarnej Królestwa Polskiego (kongresowego). Nowa waluta została oparta na parytecie złota.Wartość 1 złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota .

                                                               

                                                                źródło : internet  " Wikipedia "
                                                                foto : fotoamator-iryszkowski ;)